Tuesday, 26 June 2012

Perancangan Tahunan 2012

 1.2.2012                     Mesyuarat Agong

 15.2.2012                   Mencita Logo Persatuan

29.2.2012                    Membuat bakul

25.4.2012                    Mencipta perkataan daripada peribahasa yang diberi
 
9.5.2012                      Pertandingan Menulis Sajak

13.6.2012                    Permainan IQ

20.6.2012                    Hari Kokurikulum/Koperasi

18.7.2012                    Kuiz Pengetahuan Am Peringkat Negeri

18-21.8.2012              Lawatan ke Pangkor dan Perak

September                   Sembahyang Hajat      

No comments:

Post a Comment